HumaneChat AI powered live chat

HumaneChat versterkt live chat met de kracht en impact van artificiele intelligentie. We noemen dat AI powered live chat. We verzorgen technologie, consulancy en implementatie van messaging oplossingen. Onze primaire focus is echter het automatiseren van live chat. Op dit moment halen we, met AI powered live chat, tussen de twintig en de veertig procent automatisering van een gesprek. Daarnaast beschikken we over uitgebreide kennis op het gebied van chat en messaging marketing automation tools. Tezamen heet dit conversational marketing.

Hieronder staat een lijstje met de verschillende chat en messaging kanalen die we standaard ondersteunen. Op al deze kanalen kunnen we AI inzetten om conversaties snel en effectief te automatiseren. Gelijktijdig zorgen we er voor dat deze automatisering geen afbreuk doet aan het persoonlijke contact.

Chat en messaging kanalen

In 2020 kunnen consumenten op diverse manieren met je organisatie in contact komen. Daarom is een omnichannel approach op het gebied van chat essentieel. De primaire wegen voor consumenten om met jouw organisatie te chatten staan hieronder:

  • WhatsApp (supported)
  • Facebook Messenger (supported)
  • Webchat (supported)
  • Apple Business Chat (partially supported)
  • inApp Chat (iOS) (supported)
  • inApp Chat (Android) (supported)

Naast deze bestaande kanalen ontstaan nieuwe kanalen met enige regelmaat. Recent is het bijvoorbeeld ook mogelijk geworden om via google en de google home met een bedrijf te chatten. Onze oplossing combineert al deze kanalen in een applicatie zodat je maar een keer hoeft te automatiseren. De beste oplossing voor chat is AI powered live chat. Dit is een hybride vorm van chatten die voor maximale efficientie, doeltreffendheid en schaalbaarheid zorgt.

Los daarvan kan je je afvragen waarom je eigenlijk moet chatten. Daar gaan we hieronder op in:

Why should you chat

Hoewel er meerdere redenen zijn om messaging en chat in te zetten, gaan we hier primair in op twee belangrijke redenen. In de eerste plaats zorgt chat voor een enorme verhoging van de conversie, mensen die chatten hebben een 34,2 procent hogere kans om te converteren. Daarnaast is messaging veel veiliger dan traditionele kanalen. Tot slot is chat de manier waarop consumenten met jou organisatie willen spreken.

Our proposition

Om chat en messaging in te kunnen zetten voor je organisatie hebben we drie soorten services in de aanbieding.

Technology

In de eerste plaats bieden we een stukje technologie aan. We hebben een simpele applicatie gemaakt om te chatten en op een laagdrempelige manier interacties te kunnen automatiseren.

Consultancy

Daarnaast leveren we consultancy op het gebied van chat, voice en messaging. Specifiek gaan we in op zaken als tone of voice en het scripten van conversaties. Alsmede de inzet van AI voor jouw toepassing. Daarnaast hebben we aanzienlijke kennis over hoe we chat en messaging effectief in kunnen zetten als kanaal voor jouw organisatie. Tot slot helpen we met het genereren van leads voor jouw organisatie met behulp van messaging.

Implementation

Tot slot assisteren we met de implementatie van chat en messaging binnen jouw organsatie.

Momenteel werken we tevens aan een oplossing om de met chat geleerde lessen toe te passen op voice kanalen. Zo kunnen we naast chat ook voice als additioneel kanaal aanbieden.

Privacy & Security

Bij HumaneChat zetten we telkens de extra stap op het gebied van privacy en security. Onze applicatie is ontwikkeld met privacy in het achterhoofd. Alle data die we verzamelen bewaren we slechts voor een beperkte tijd. Daarnaast hosten we al onze diensten binnen de EU zodat aan de hoogste standaarden van veiligheid voldaan kan worden. Ook adviseren we op welke manier je het best gebruik kunt maken van messaging wanneer je privacy en security in het achterhoofd hebt.

AI Powered live chat

De belangrijkste belofte van humane.chat is AI powered live chat. We maken gebruik van unieke technologie en Artificiele Inteligentie om persoonlijk en schaalbaar gedeeltelijk geautomatiseerde chat aan te bieden. Hier onder kan je zien hoe AI powered live chat precies werkt.
voorbeeld van AI powered live chat.

Voice

Binnen onze filosofie is AI powered live chat de opmaat naar goede kwalitatief hoogwaardige voice applicaties.

Business Cases

Leads through chat on facebook messenger

We zetten sinds enige tijd facebook messenger in om leads te genereren met behulp van chat. We hebben een facebook campagne gekoppeld aan een online training en coaching platform. Enerzijds zetten we live chat in om de vragen die mensen over de training hebben vol aandacht te kunnen beantwoorden. Gelijktijdig maken we gebruik van automatisering om mensen zich in te laten schrijven op een extern platform, webinar geek. Dit gaat volledig automatisch en zonder tussenkomst van operators.

Daarnaast zorgt het er voor dat we een open kanaal met de uiteindelijke consument creeëren waarbij het mogelijk is om ook na afloop van de training mensen via chat en messaging op te volgen. Zo kunnen we vragen om feedback of klanten attenderen op een volgende training.

Boosting conversion on an affiliate marketing site.

Begin dit jaar hebben we succesvol chat toegevoegd aan een affiliate marketing platform. De inzet van messaging op dit platform is een duidelijk voorbeeld van de conversie verhogende werking van de inzet van chat. Gelijktijdig was het mogelijk veel te leren over het gedrag van gebruikers. Daarmee kon de site verder geoptimaliseerd worden.

WhatsApp QR code Tool

Naast onze vaste werkzaamheden hebben we een tooltje gemaakt om gemakkelijk een QR code voor WhatsApp te genereren: WhatsApp QR code generator